OBXENE X IZØTOPE X GOMBOC

 
OBXENE X IZØTOPE X GOMBOC